Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Тема 5. Відсотки. Задачі на відсотки

Відношення

- результат ділення однієї величини на іншу.

Entry link: Відношення

Відповідь

- результат розв'яза­ння математичної задачі.

Entry link: Відповідь

Відсоток

- соту частина будь-якої величини або числа. 

Entry link: Відсоток

Масштаб

- відношення вели­чини довжин зображення (на карті, креслени­ку тощо) до величини довжин самого зображу­ваного предмета. 

Entry link: Масштаб