Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Тема 6. Степінь із натуральним і цілим показником

Піднесення до квадрата

- математична дія множення двох однакових множників.

Entry link: Піднесення до квадрата

Порядок числа

- число n у стандартному записі числа.

Entry link: Порядок числа

Радикал

- матема­тичний знак на позначення дії добування коре­ня, а також результату цієї дії.

Entry link: Радикал

Стандартний вигляд числа

- вираз a \cdot 10^{n}, де  1 \le a<10n \epsilon Z.

Entry link: Стандартний вигляд числа

Степінь

- добуток кількох рівних множників.

Entry link: Степінь