Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Тема 11. Рівняння, нерівності та їх системи

Сторінка: (Назад)   1  2  3
  Все

Розв’язок рівняння

- значення змінної, при підстановці якого в рівняння одержують правильну числову рівність.

Entry link: Розв’язок рівняння

Розв’язок рівняння із двома змінними

- пару значень змінних, які перетворюють це рівняння на правильну числову рівність.

Entry link: Розв’язок рівняння із двома змінними

Розв’язок системи нерівностей з однією змінною

- значення змінної, при якому кожна нерівність перетворюється на правильну числову.

Entry link: Розв’язок системи нерівностей з однією змінною

Розв’язок системи рівнянь із двома змінними

- пару значень змінних, яка перетворює кожне рівняння системи на правильну рівність.

Entry link: Розв’язок системи рівнянь із двома змінними

Система нерівностей із однією змінною

- декілька нерівностей з однією змінною, відносно яких поставлено завдання знайти всі спільні розв’язки.

Entry link: Система нерівностей із однією змінною

Система рівнянь із двома змінними

- декілька рівнянь із двома змінними, відносно яких поставлено завдання знайти всі спільні розв’язки.

Entry link: Система рівнянь із двома змінними

Спільний корінь

- корінь, однаковий для кількох рівнянь.

Entry link: Спільний корінь

Сторонній корінь

- корінь, який не є розв'язком рів­няння за тих чи інших умов (найчастіше тому, що значення не входить до області визначення рівняння).

Entry link: Сторонній корінь

Строгі нерівності

- два вирази, які сполучені знаком > або <.

Entry link: Строгі нерівності

Числова нерівність

 - якщо обидві частини нерівності – числа.

Entry link: Числова нерівність


Сторінка: (Назад)   1  2  3
  Все