Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Тема 12. Функції та їх основні властивості

Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все

Інтервал неперервності

- проміжок, на якому функція залишається неперервною.

Entry link: Інтервал неперервності

Абсциса

- число, яке визна­чає положення деякої точки на площині або у просторі відносно осі X у прямокутній сис­темі координат.

Entry link: Абсциса

Аргумент

- незмінна величина.

Entry link: Аргумент

Асимптота

- пряма, яка не має жодної спільної точки з певною кри­вою, що необмежено наближається до цієї прямої.

Entry link: Асимптота

Вітка функції

- частина графіка функції, з певними властивостями, що може розглядатися окремо.

Entry link: Вітка функції

Графік

- зображення за допомо­гою ліній різних залежностей.

Entry link: Графік

Графік функції

- всі ті точки координатної площини, координати якої зодовільняють равнянню функції.

Entry link: Графік функції

Екстремум

- найбільше та найменше значення функції.

Entry link: Екстремум

Задання функції

- способи, за якими можна однозначно відокре­мити одну функцію від інших.

Entry link: Задання функції

Значення функції

- значення залежної змінної при певному зна­ченні аргумента.

Entry link: Значення функції


Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все