Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Тема 13. Лінійна функція. Лінійні рівняння, нерівності та їх системи

Лінійна залежність

- залежність, яка може бути виражена за допомогою лінійної функції.

Entry link: Лінійна залежність

Лінійна нерівність

- нерівність, в яку змінна входить в пер­шому степені.

Entry link: Лінійна нерівність

Лінійна функція

- функція виду y=kx+b, де k і b – дійсні числа.

Entry link: Лінійна функція

Лінійне рівняння

рівняння, яке містить змінні лише в першому степені.

Entry link: Лінійне рівняння

Обернена залежність

- залежність, за якою збільшення од­нієї величини призводить до зменшення іншої пропорційно (або навпаки).

Entry link: Обернена залежність