Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Тема 15. Раціональні рівняння, нерівності та їх системи

Дробово-раціональна функція

- функція, рівняння якої — дріб, а чисельник і знаменник — мно­гочлени.

Entry link: Дробово-раціональна функція

Раціональні функції

- елементарні функції, утворені в результаті скінченного числа ариф­метичних операцій над однією або кількома змінними і довільними сталими числами. 

Entry link: Раціональні функції

Раціональне рівняння

- рівняння виду f(x)=g(x), якщо f(x) і g(x) – раціональні вирази.

Entry link: Раціональне рівняння