Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Тема 16. Числові послідовності. Арифметична і геометрична послідовності

Арифметична послідовність

- послідовність чисел (членів прогресії), кожне з яких, починаючи з другого, виходить з попереднього додаванням до нього постійного числа d.

Entry link: Арифметична послідовність

Геометрична послідовність

послідовність відмінних від 0 чисел, кожний член якої, починаючи з другого, дорівнює попередньому члену, помноженому на одне й те саме число.

Entry link: Геометрична послідовність

Знаменник геометричної прогресії

стале для даної послідовності число q.

Entry link: Знаменник геометричної прогресії

Зростаюча прогресія

- прогресія, кожний наступний член якої більше попереднього.

Entry link: Зростаюча прогресія

Нескінченна прогресія

- прогресія, яка має нескінченне число членів.

Entry link: Нескінченна прогресія

Нескінченно спадна геометрична прогресія

- нескінченна геометрична прогресія, знаменник q якої за модулем є меншим за 1, тобто |q|<1.

Entry link: Нескінченно спадна геометрична прогресія

Прогресія

- ряд чисел, які збільшуються або зменшуються так, що різни­ця або відношення між кожними двома сусід­німи числами зберігає сталу величину.

Entry link: Прогресія

Різниця арифметичної прогресії

стале для даної послідовності число d.

Entry link: Різниця арифметичної прогресії

Спадна прогресія

 - прогресія, кожний наступний член якої менше попереднього.

Entry link: Спадна прогресія

Числова послідовність

- математична послідовність, елементами якої є числа.

Entry link: Числова послідовність