Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Тема 17. Синус, косинус, тангенс і котангенс числового аргументу

Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все

Градусна міра

- міра вимірювання кутів, один градус складає 1/360 від повного центрального кута.

Entry link: Градусна міра

Косинус числа

- абсциса точки Рα, утвореної поворотом точки Р0(1;0) навколо початку координат на кут α радіан.

Entry link: Косинус числа

Котангенс числа

- відношення косинуса числа α до його синуса.

Entry link: Котангенс числа

Лінія котангенсів

- лінія, на якій розташовані всі значення котангенсу довільних кутів.

Entry link: Лінія котангенсів

Лінія тангенсів

- лінія, на якій розташовані всі значення тангенсу довільних кутів.

Entry link: Лінія тангенсів

Одиничне коло

- коло радіуса 1 із центром у початку координат.

Entry link: Одиничне коло

Радіан

центральний кут, для якого довжина відповідної дуги дорівнює довжині радіуса.

Entry link: Радіан

Радіанна міра

- міра вимірювання кутів, один радіан дорівнює близько 57°.

Entry link: Радіанна міра

Синус числа

- ордината точки Рα, утвореної поворотом точки Р0(1;0) навколо початку координат на кут α радіан.

Entry link: Синус числа

Тангенс числа

відношення синуса числа α до його косинуса.

Entry link: Тангенс числа


Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все