Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Тема 19. Тригонометричні і оберненотригонометричні функції та їх властивості

Арккосинус числа

- число з проміжку [0; π] косинус якого дорівнює a, і позначається  arccos a.

Entry link: Арккосинус числа

Арккотангенс числа

- число з проміжку (0; π), котангенс якого дорівнює а.

Entry link: Арккотангенс числа

Арксинус числа

число із проміжку \left[- \frac{ \pi }{2} , \frac{ \pi }{2} \right], синус якого дорівнює aі позначається  arcsin a.

Entry link: Арксинус числа

Арктангенс числа

- число з проміжку \left(- \frac{ \pi }{2} , \frac{ \pi }{2} \right), тангенс якого дорівнює а.

Entry link: Арктангенс числа

Синусоїда

- графік функції y=sin x.

Entry link: Синусоїда

Синусоїда

- хвиляста крива лінія, що графічно зображає зміни синуса за­лежно від зміни кута.

Entry link: Синусоїда

Тангенсоїда

- графік функції y=tg x.

Entry link: Тангенсоїда

Тангенсоїда

- крива лінія, що графічно відображає зміни тангенса залеж­но від зміни кута.

Entry link: Тангенсоїда

Тригонометрія

- розділ математики, що вивчає тригонометричні функції.

Entry link: Тригонометрія