Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Тема 20. Тригонометричні рівняння, нерівності та їх системи

Тригонометрична нерівність

- нерівність, що містить тригонометричні функції змінної.

Entry link: Тригонометрична нерівність

Тригонометрична тотожність

- тотожність, що міс­тить тригонометричні функції.

Entry link: Тригонометрична тотожність