Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Тема 22. Степеневі функції та їх властивості. Ірраціональні рівняння, нерівності та їх системи

Ірраціональна нерівність

- нерівність, що містить змінну під знаком кореня.

Entry link: Ірраціональна нерівність

Ірраціональна функція

- функція, у якої аргумент знахо­диться під знаком радикала (кореня).

Entry link: Ірраціональна функція

Ірраціональне рівняння

- рівняння, що містить змінну під знаком кореня (радикала).

Entry link: Ірраціональне рівняння

Степенева функція

- функція y=x^{p}, р - стале дійсне число.

Entry link: Степенева функція

Степенева функція

- функція, де аргумент стоїть в основі степеня.

Entry link: Степенева функція