Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Тема 24. Логарифми. Логарифмічна функція. Логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи

Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все

Двійковий логарифм

- логарифм з основою 2.

Entry link: Двійковий логарифм

Десятковий логарифм

- логарифм з основою 10.

Entry link: Десятковий логарифм

Лінійка логарифмічна

- лінійка, за допомогою якої можна визначити значення десяткового логарифму.

Entry link: Лінійка логарифмічна

Логарифм

- показник степе­ня, до якого потрібно піднести число-основу, щоб одержати дане число.

Entry link: Логарифм

Логарифмічні формули

- формули, які виражають влас­тивості логарифмів.

Entry link: Логарифмічні формули

Логарифмічна нерівність

- нерівність, в яку змінна входить під знаком логарифма.

Entry link: Логарифмічна нерівність

Логарифмічна таблиця

- таблиця значень логарифма за значенням логарифмічного виразу.

Entry link: Логарифмічна таблиця

Логарифмічна тотожність

- тотожність, що містить ло­гарифми функції.

Entry link: Логарифмічна тотожність

Логарифмічне рівняння

- рівняння, до складу якого вхо­дить змінна під знаком логарифма.

Entry link: Логарифмічне рівняння

Логарифмувати

- знаходити логарифм числа.

Entry link: Логарифмувати


Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все