Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Тема 25. Похідна функції. Її геометричний і механічний зміст

Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все

Інтервал збіжності

- проміжок, на якому збігається послідовність, інтеграл та ін.

Entry link: Інтервал збіжності

Границя функції

- зна­чення, якого набуває функція, коли її аргумент наближається до певної точки.

Entry link: Границя функції

Граничне значення

- значення функції, коли аргумент прий­має межове значення.

Entry link: Граничне значення

Друга похідна

- функція, що є результатом двох послідовних операцій диференціювання даної функції.

Entry link: Друга похідна

Екстремальне значення

- значення, яке відповідає екстремуму (функції).

Entry link: Екстремальне значення

Максимальне значення

- значення, яке є найбільшим.

Entry link: Максимальне значення

Межове значення

- значення, яке приймає функція на границі.

Entry link: Межове значення

Похідна вищого порядку

 - похідна, порядок якої вище другого.

Entry link: Похідна вищого порядку

Похідна п-го порядку

- функція, що є результатом послідов­них операцій диференціювання даної функції.

Entry link: Похідна п-го порядку

Похідна функції

- границя відношення приросту фун­кції до приросту аргументу, якщо приріст ар­гументу прямує до нуля.

Entry link: Похідна функції


Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все