Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Тема 27. Первісна, невизначений і визначений інтеграли

Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все

Інтеграл

- ціла величина як сума її ж нескінченно малих частин.

Entry link: Інтеграл

Інтегрованість

- властивість функції, коли її можна проінтегрувати. 

Entry link: Інтегрованість

Інтервал інтегрування

- проміжок, на яко­му ведеться інтегрування.

Entry link: Інтервал інтегрування

Абсолютно збіжний інтеграл

- інтеграл, модуль якого збігається.

Entry link: Абсолютно збіжний інтеграл

Визначений інтеграл

- інтеграл, границі якого задані.

Entry link: Визначений інтеграл

Зміна порядку інтегрування

- операція, результа­том якої є зміна порядку слідування інтегралів.

Entry link: Зміна порядку інтегрування

Межі інтеграла

- кінці проміжку, на якому ведеться інтегрування.

Entry link: Межі інтеграла

Метод інтегрування

- набір прийомів, який дозволяє викона­ти інтегрування.

Entry link: Метод інтегрування

Невизначений інтеграл

- інтеграл, границі якого не за­дані. Те саме, що первісна.

Entry link: Невизначений інтеграл

Підінтегральний вираз

- вираз, який міститься під знаком інтеграла.

Entry link: Підінтегральний вираз


Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все