Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Тема 29. Сполуки. Біном Ньютона

Біном

- сума чи різниця двох ал­гебричних величин (виразів), що звуться його членами; двочлен.

Entry link: Біном

Біном Ньютона

- фор­мула, за допомогою якої довільний двочлен підносять до натурального степеня.

Entry link: Біном Ньютона

Комбінаторика

- роз­діл математики, який вивчає сполуки довіль­них предметів, елементів.

Entry link: Комбінаторика

Комбінація

- сполучення, поєднання або розташування чого-небудь (однорідного) у певному порядку.

Entry link: Комбінація

Комбінація з n елементів по m елементів

- будь-яка підмножина з m елементів даної множини, яка містить n елементів.

Entry link: Комбінація з n елементів по m елементів

Перестановка з n елементів

- будь-яка впорядкована множина, яка складається з n елементів.

Entry link: Перестановка з n елементів

Розміщення з n елементів по m елементів

- будь-яка впорядкована множина з m елементів даної множини, яка містить n елементів, де mn.

Entry link: Розміщення з n елементів по m елементів