Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Тема 31. Початки теорії ймовірностей

Сторінка: (Назад)   1  2
  Все

Повна група подій

- множина таких подій, коли в результаті кожного випробування обов’язково має відбутися хоча б одна з них.

Entry link: Повна група подій

Подія

- явище, про яке можна сказати, що воно відбувається або не відбувається за певних умов. 

Entry link: Подія

Попарно несумісні події

- події, кожні дві з яких не можуть відбутися одночасно.

Entry link: Попарно несумісні події

Рівноможливі події

- події, кожна з яких не має ніяких переваг, щоб з’являтися частіше за іншу під час багаторазових випробувань, що проводяться за однакових умов.

Entry link: Рівноможливі події

Сприятлива гра

- гра, результати якої сприяють гравцю.

Entry link: Сприятлива гра

Сприятлива подія

- подія, яка позитивно впливає на що-не-будь, створює відповідні умови для здійснення, виконання і т. ін. чогось.

Entry link: Сприятлива подія

Теорія ймовірностей

- розділ математики, що вивчає законо­мірності випадкових явищ.

Entry link: Теорія ймовірностей


Сторінка: (Назад)   1  2
  Все