Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Тема 18. Тотожні перетворення тригонометричних виразів

Тригонометричні формули

- формули, які виражають співвідношення тригонометричних функцій, задають залежність функцій між собою.

Entry link: Тригонометричні формули