Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Б

Біквадратне рівняння

- окремий випадок рівняння чет­вертого степеня, в якому відсутні непарні сте­пені.

Entry link: Біквадратне рівняння

Біном

- сума чи різниця двох ал­гебричних величин (виразів), що звуться його членами; двочлен.

Entry link: Біном

Біном Ньютона

- фор­мула, за допомогою якої довільний двочлен підносять до натурального степеня.

Entry link: Біном Ньютона

Безумовна нерівність

- нерівність, правильна для всіх до­пустимих значень змінних, що входять у цю нерівність.

Entry link: Безумовна нерівність

Буквений вираз

- запис, у якому числа і букви з’єднано знаками дій.

Entry link: Буквений вираз