Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все

Л

Лінійка логарифмічна

- лінійка, за допомогою якої можна визначити значення десяткового логарифму.

Entry link: Лінійка логарифмічна

Лінійна залежність

- залежність, яка може бути виражена за допомогою лінійної функції.

Entry link: Лінійна залежність

Лінійна нерівність

- нерівність, в яку змінна входить в пер­шому степені.

Entry link: Лінійна нерівність

Лінійна функція

- функція виду y=kx+b, де k і b – дійсні числа.

Entry link: Лінійна функція

Лінійне рівняння

рівняння, яке містить змінні лише в першому степені.

Entry link: Лінійне рівняння

Лінійне рівняння із двома змінними

- рівняння виду ах+=с, де х і у – змінні, а, b, с – числа.

Entry link: Лінійне рівняння із двома змінними

Лінія котангенсів

- лінія, на якій розташовані всі значення котангенсу довільних кутів.

Entry link: Лінія котангенсів

Лінія тангенсів

- лінія, на якій розташовані всі значення тангенсу довільних кутів.

Entry link: Лінія тангенсів

Логарифм

- показник степе­ня, до якого потрібно піднести число-основу, щоб одержати дане число.

Entry link: Логарифм

Логарифмічні формули

- формули, які виражають влас­тивості логарифмів.

Entry link: Логарифмічні формули


Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все