Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все

М

Мішані числа

- числа, які мають цілу частину і дробову частину, яка є звичайним дробом.

Entry link: Мішані числа

Максимальне значення

- значення, яке є найбільшим.

Entry link: Максимальне значення

Масштаб

- відношення вели­чини довжин зображення (на карті, креслени­ку тощо) до величини довжин самого зображу­ваного предмета. 

Entry link: Масштаб

Математика

- це наука про кількісні співвідношення, структури, форми та перетворення. Початково вона використовувалася для підрахунку, вимірювання, а також для вивчення форм і руху фізичних об’єктів шляхом дедуктивних розмірковувань та абстракцій.

Entry link: Математика

Математика

- наука про кількісні співвідношення та просторові форми дійсного світу.

Entry link: Математика

Математична статистика

- розділ математики, присвя­чений математичним методам систематиза­ції, обробки та дослідження статистичних даних.

Entry link: Математична статистика

Медіана

- середнє арифметичне двох чисел, що стоять посередині.

Entry link: Медіана

Медіана вибірки

- це число, яке ділить навпіл упорядковану сукупність усіх значень вибірки, тобто середня величина змінюваної ознаки, яка містить в середині ряду, розміщеного в порядку зростання або спадання ознаки.

Entry link: Медіана вибірки

Межі інтеграла

- кінці проміжку, на якому ведеться інтегрування.

Entry link: Межі інтеграла

Межове значення

- значення, яке приймає функція на границі.

Entry link: Межове значення


Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все