Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все

О

Обернена залежність

- залежність, за якою збільшення од­нієї величини призводить до зменшення іншої пропорційно (або навпаки).

Entry link: Обернена залежність

Область визначення функції

- множина тих значень, яких може набувати х, тобто таких х, за яких формула має зміст (усі дії, указані формулою, можна виконати).

Entry link: Область визначення функції

Область зміни функції

- множина значень функції, які вона приймає для усіх значень аргументу з області її визачення.

Entry link: Область зміни функції

Область значень функції

- множина, що складається з усіх чисел f(x) таких, що х належить області визначення функції f.

Entry link: Область значень функції

Оборотна функція

- функція, яка набуває кожного свого значення в єдиній точці області визначення.

Entry link: Оборотна функція

Одиничне коло

- коло радіуса 1 із центром у початку координат.

Entry link: Одиничне коло

Одночлен

- добуток чисел, змінних та їх натуральних степенів, а також самі числа, змінні та їх натуральні числа.

Entry link: Одночлен

Одночлен стандартного вигляду

- одночлен, який містить тільки один числовий множник, що стоїть на першому місці, і степені з різними буквеними основами.

Entry link: Одночлен стандартного вигляду

Округлення числа

наближене представлення числа в деякій системі числення за допомогою кінцевої кількості цифр.

Entry link: Округлення числа

Основна властивість алгебрагічного дробу

- при множенні чисельника і знаменника дробу на один і той самий алгебрагічний вираз одержуємо дріб, що дорівнює даному дробу.

Entry link: Основна властивість алгебрагічного дробу


Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все