Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все

Т

Таблиця множення

таблиця, де рядки та стовпчики означають множники, а комірки таблиці містять їх добутки.

Entry link: Таблиця множення

Табличне значення

- значення, яке може бути знайдене в таблиці.

Entry link: Табличне значення

Табличний інтеграл

- значення якого може бути знайдене в таблиці інтегралів.

Entry link: Табличний інтеграл

Тангенс числа

відношення синуса числа α до його косинуса.

Entry link: Тангенс числа

Тангенсоїда

- графік функції y=tg x.

Entry link: Тангенсоїда

Тангенсоїда

- крива лінія, що графічно відображає зміни тангенса залеж­но від зміни кута.

Entry link: Тангенсоїда

Теорія ймовірностей

- розділ математики, що вивчає законо­мірності випадкових явищ.

Entry link: Теорія ймовірностей

Теорія чисел

- наука про властивості цілих чисел.

Entry link: Теорія чисел

Тригонометрія

- розділ математики, що вивчає тригонометричні функції.

Entry link: Тригонометрія

Тригонометричні формули

- формули, які виражають співвідношення тригонометричних функцій, задають залежність функцій між собою.

Entry link: Тригонометричні формули


Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все