Допомогти з Search courses

Хімія: Посібник для вступників до вищих навчальних закладів / В.В. Сухан, Т.В. Табенська, А.Й. Капустян, В.Ф. Горлач. -2-е вид. -К.: Либідь, 1995. -448 с. 

Кожен параграф цього посібника — вичерпна відповідь на конкретне запитання програми з хімії для абітурієнтів. Майбутнім студентам у нагоді стануть узагальнюючі схеми і таблиці, що значно сприятимуть творчому усвідомленню шкільного матеріалу та формуванню стрункої системи хімічних знань.
У посібнику використано терміни й поняття, що відповідають найновішим поглядам і вимогам у галузі хімічних знань, вдало підібрано ілюстративний матеріал, текст викладено у доступній і зрозумілій формі.
Для абітурієнтів, учнів середніх шкіл, технікумів, ПТУ, коледжів та ліцеїв.