НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ

1. Натуральні числа

Натуральні числа ― це числа, що використовуються для лічби: 1, 2, 3, …, n, … . Множину натуральних чисел позначають символом . = {1, 2, 3, …}.

Будь-яке натуральне число n у десятковій системі числення можна подати у вигляді

де   можуть набувати значення 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а число ― значення 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Позиційний запис цього числа має вигляд

.

Наприклад:

;

.