НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ

2. Порівняння натуральних чисел

Із двох натуральних чисел більшим (меншим) є те число, яке при лічбі з’являється пізніше (раніше).

Наприклад: 17 < 20; 129 > 120.

Найменшим натуральним числом є 1. Найбільшого натурального числа не існує.

Із двох натуральних чисел із різною кількістю цифр більшим є те, яке позначене більшою кількістю цифр. Якщо два натуральних числа мають однакову кількість цифр, то більшим є те число, в якому більше одиниць у найвищому розряді. Якщо кількість одиниць у цьому розряді однакова, то порівнюються розряди, що на ступінь нижче і т.д.

Наприклад: 10256 > 989; 10256 < 10356.

Правила запам'ятовування знаків «>» і «<»

- Подумки провести риску через нижню частину знака « >» або « <». У першому випадку дістанемо знак, подібний до числа 7, а в другому — до числа 4. Оскільки 7 >4, то знак « >» означає «більше», а знак « <» — «менше».

- Знаки « >» і « <» подібні до стріл, «якими більше число заколює
менше».