НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ

3. Округлення натуральних чисел

Щоб округлити натуральне число до певного розряду, треба:

1) замінити нулями всі цифри, що стоять після цього розряду;

2) якщо наступна за цим розрядом цифра була 5, 6, 7, 8 або 9, то цифру розряду, до якого виконується округлення, збільшити на одиницю;

3) якщо наступна за цим розрядом цифра була 0, 1, 2, 3 або 4, то цифру розряду, до якого виконується округлення, залишити без змін.

Наприклад: числа 125 128, 59 393 округлені до десятків, до сотень відповід-но дорівнюють 125 130, 59 390 і 125 100, 59 400, тобто 125 128 ≈ 125 130, 59 393 ≈ ≈ 59 390, 125 128 ≈ 125 100, 59 393 ≈ 59 400.

Нагадаємо розряди натурального числа: сотні мільярдів, десятки мільярдів, одиниці мільярдів, сотні мільйонів, десятки мільйонів, одиниці мільйонів, сотні тисяч, десятки тисяч, одиниці тисяч, сотні, десяті, одиниці.