НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ

6. Ознаки подільності натуральних чисел

На 2: Натуральне число ділиться на 2 тоді і тільки тоді, коли його остання цифра ділиться на 2.

На 3: Натуральне число ділиться на 3 тоді і тільки тоді, коли сума його цифр ділиться на 3.

На 4: Натуральне число ділиться на 4, якщо дві його останні цифри утворюють число, що ділиться на 4, або дві його останні цифри ― нулі.

На 5: Натуральне число ділиться на 5 тоді і тільки тоді, коли його остання цифра або 0, або 5.

На 6: Натуральне число ділиться на 6 тоді і тільки тоді, коли воно ділиться на 2 і на 3.

На 8: Число ділиться на 8 тоді і тільки тоді, коли число, утворене його трьома останніми цифрами ділиться на 8.

На 9: Натуральне число ділиться на 9 тоді і тільки тоді, коли сума його цифр ділиться на 9.

На 10: Натуральне число ділиться на 10 тоді і тільки тоді, коли його остання цифра 0.