Articles

1. Articles

НЕОЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ (A/AN)

 • A/An вживається із злічувальними іменниками в однині, коли ми говоримо про них в загальному. I can't find a taxi. (Which taxi? Any taxi).
 • Some вживається замість a/an із злічувальними іменниками в множині. There are some taxis at the taxi rank.
 • Також some  вживається із незлічувальними іменниками. Give me some sugar please. 
 • A/an завжди вживається після дієслів be і have. She's a teacher. 
 •  A/An вживається в значенні періоду. He works five days a week.
 • A/An також вживається перед Mr/Mrs/Miss + прізвище, коли ми звертаємося до незнайомої людини. Ther's a Mr Smith waiting for you. 
 • A/An також може вживатися з: валюта (a/one dollar), дробові числа (a/one quarter), вага/міра (an/one inch), цілі числа (a/one million), ціна/кількість (£1 a litre), частота/час (twice a day), відстань/пальне (50 miles a gallon), відстань/швидкість (100 km an hour ) і хвороби (a headache, a fever, have a cold, catch a cold, (a) toothache, (a) backache, a temperature). 
 • Ми вживаємо a/an + іменник, маючи на увазі одну річ (There 's a pen on the desk.), а також one + іменник, коли хочемо наголосити, що є лише одна річ (There 's only one pen on the desk, not two.) 
 • A/An не вживається перед прикметником, якщо після нього не слідує іменник. Однак, якщо після прикметника слідує іменник, вживається a, якщо прикметник починається на приголосний звук і an, якщо - на голосний (It's a bike. /t 's blue. It's a blue bike.; /t's a ball. /t's orange. /t's an orange ball).


 

ОЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ (THE)

 

 • Вживається з одниною і множиною, злічкваними і незлічуваними іменниками, шоб говорити про щось конкретне або, коли іменник згадується вдруге. Can you give me the book over there? (конкретно та ); Bob found a passport on the ground. He took the passport to the police station паспорт» згадується вдруге).
 • Може вживатись із словами: beach, cinema, coast, country(side), earth, ground, jungle, radio, sea, seaside, sky, theatre, weather, world, etc.  What's the weather like today? Зазвичай ми кажемо 'television' без 'the'. I like  watching TV. АЛЕ: Turn off the television
 • Примітка: We 've got a house near the sea. АЛЕ: Tom is at sea  (he's sailing).
 • Не є обов'язковим при вживанні з  порами року. Where are you going in  (the) summer?
 • Ми можемо вживати a/an або перед  злічуваними іменниками однини для позначення групи людей, тварин або речей. A/ The tiger lives in the jungle. (Ми маємо на увазі всіх тигрів.)  Слово 'man' є винятком. Man is mortal. Ми опускаємо a/an або перед іменником у множині, або, коли маємо на увазі групу. Tigers are dangerous. 

 

 


 

Ми вживаємо THE:

 

Ми НЕ вживаємо THE:

 

•  з іменниками, які є унікальними the moon, the

Acropolis, the earth, the sun, the Eiffel Tower, etc.

з назвами кінотеатрів (The Odeon),  готелів

(The Ritz),  театрів (The Lyceum), музеїв

(The Louvre),  газет/журналів (The Telegraph  АЛЕ Newsweek), кораблів (The Bounty),  організацій (The UN), галерей (The National Gallery).

•  з назвами річок (the Mississippi),  морів

(the Red Sea),  груп островів/штатів

(the Virgin  Islands,  the USA), гірських вершин

(the Alps), пустель (the Gobi desert),  океанів

(the Pacific), каналів (the Panama Canal

і з назвами або іменниками з 'of' (the Tomb  of the Kings, the Garden of Eden)

Примітка:  the equator,  the North/South Pole,  the

north of England,  the South/West/North/East

•  з назвами музичних інструментів і

танців: the guitar, the waltz

•  з прізвищами роду (the Simpsons),

національностями що закінчуються на

-sh,  -ch or -ese (the Welsh,  the Dutch, the Chinese, etc.). Інші національності в множині вживаються з або без 'the' ((the) South Africans, (the Swiss, etc.}.

•  з титулами (the Pope, the Duke of Norfolk, the

Queen). АЛЕ: 'the' опускається, якщо

після титулу іде власна назва: Queen Alexandra

•  з прикметниками, що утворюють множину

іменника (the old, the unemployed, the sick,

the privileged,  the deaf, etc.), а також з найвищим

ступенем порівняння прикметників (the worst).

•  з словами: station, shop, cinema, cafe,

library, city, village, etc. She went to  the

library to  return some books.

•  з словами: morning, afternoon, evening, night.

"11  be at work in  the morningАЛЕ: at night, at

noon, at midnight, by day/night, at 4 o'clock, etc.

•  з історичними посиланнями/подіями: the French Revolution, the Dark Ages, the Thirty Years ' War АЛЕ World War I)

•  з словами: only, last first 

(які використовуються як прикметник):

He was  the only person  to disagree.

 

•  з власними назвами: Paul comes  from  London.

•  з назвами спорту, ігор, заходів,

днів, місяців, свят, квітиів, напоїв,

їжою  та мовами (що не супроводжуються словом

'language'): She plays  tennis well.  She

likes blue.  We  speak French.  АЛЕ: The Latin

language  is  hardly used now.

•  з назвами країн (Portugal),  АЛЕ:

the Netherlands, (the)  Sudan,  (the)  Vatican City,

cities (Lisbon) , вулиць (Regent Street, АЛЕ: the

High Street, the Strand, the Bristol road, the A4,

the M1 motorway), скверів (Constitution

Square), мостів (London Bridge BUT the

Bridge of Sighs, the Forth Bridge, the Severn

Bridge, the Golden Gate Bridge), парків

(Regent's Park), станцій (Waterloo Station) ,

окремих гір (Everest) , островів(Malta),

озер (Lake Ontario), континентів (Asia)

•  з присвійними прикметниками: This  isn't your

bag.

•  з складними словами, перша частина яких,

 містить ім'я чи назву місця: Charles de Gaulle

Airport, Buckingham Palace АЛЕ: the White

House, (тому, що перше слово 'White'

не є ім'ям чи назвою місця).

•  з назвами кафе, ресторанів, магазинів,

банків, готелів, які отримали назву на честь

своїх засновників і закінчуються на -s або -so

Selfricjges, Barclays Bank, Harry's Cafe АЛЕ:

 the Black Swan (restaurant)  (because  'Black Swan'

is not a name of a person or place)

•  з словами: bed, church, college, court,

hospital, prison, school, university, коли

ми звертаємось до мети їхнього існування:

John went to university.  (He  is a student.) АЛЕ:

His mother went to  the university to  see him last

week.  (She went to  the university as a visitor.)

•  work (=  place of work) ніколи не вживається із

 'the': She  is at work.

•  з словами: home, Father/Mother, коли

ми говоримо про наш власний дім/батьків:

Mother is at home.

•  з ' by ' + засіб пересування: by bus/by

car/by train/by plane, etc АЛЕ: in  the car, on

the bus/train, etc. He  travelled by train. АЛЕ:

He  left on the 6 o'clock train yesterday.

•  з назвами хвороб: He's got

diabetes. АЛЕ:  flu/the  flu, measles/the

measles, mumps/the mumps.