ДОВЖИНА КОЛА І ПЛОЩА КРУГА

4. Площа круга і його частин

     Площа круга обчислюється за формулами:

 або ,

де R – радіус круга, d – його діаметр.

     Круговим сектором називається частина круга, яка лежить усередині відповідного центрального кута.

     Площа сектора може бути обчислена за формулою

,

де n° – градусна міра дуги сектора.

     Круговим сегментом називається спільна частина круга і півплощини.

     Якщо круг перетнути прямою, то він ділиться на два кругових сегменти.

     Площу кругового сегмента можна обчислити за формулою:

,

причому при α<180° беремо знак «-», а при α>180° – знак «+».