ЛІНІЙНА ФУНКЦІЯ. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

1. Лінійна функція

     Лінійною називають функцію виду y = kx + b, де k і b – дійсні числа.

     Основні властивості лінійних функцій подано в таблиці.