Многогранники. Призми, їх види та властивості

1. Многогранники

У стереометрії, крім точок, прямих та площин, розглядають просторові геометричні фігури, не всі точки яких лежать в одній площині. Прикладом просторової фігури може служити геометричне тіло – частина простору, яку займає предмет. Куб, прямокутний паралелепіпед, тетраедр – приклади геометричних тіл.

Куб – це тіло, поверхня якого обмежена шістьма рівними квадратами.

Прямокутний паралелепіпед – це тіло, поверхня якого обмежена шістьма прямокутниками.

Тетраедр – це тіло, поверхня якого обмежена чотирма трикутниками.

Правильним тетраедром називається тіло, поверхня якого обмежена чотирма рівними правильними трикутниками.

Многогранником називається тіло, поверхня якого обмежена числом плоских многокутників. Многокутники, що обмежують поверхню тіла, називають гранями, сторони граней – ребрами, вершини граней – вершинами многогранника.