Многогранники. Призми, їх види та властивості

2. Призми

Призма (n-кутна) – це многогранник, у якого дві грані рівні n-кутники, які лежать у паралельних площинах, а інші n граней – паралелограми.

Многокутники називаються основами призми, а паралелограми – бічними гранями. Сторони бічних граней та основ називаються ребрами призми. Кінці ребер називаються вершинами призми. Бічними ребрами називаються ребра, які не належать основам.

Властивості призми

  1. Основи призми паралельні і рівні.
  2. Бічні ребра паралельні і рівні.
  3. Бічні грані – паралелограми.

Висотою призми називається перпендикуляр, проведений із точки верхньої основи на площину нижньої основи.

Наприклад: ОО1 – висота призми.

 Діагоналлю призми називається відрізок, який з’єднує дві вершини, які не належать одній грані.

Наприклад: АС1, АD1 – діагоналі призми.

 Діагональним перерізом призми називається переріз її площиною, яка проходить через два бічних ребра, що не належать одній грані.

Наприклад: АА1СС1 – діагональний переріз призми.

Прямою призмою називається призма, у якої бічні ребра перпендикулярні до площини основ. Призма, яка не є прямою, називається похилою.

Правильною призмою називається пряма призма, в основі якої лежить правильний многокутник.

Наприклад: правильні трикутна, чотирикутна та шестикутна призми.