Показникова функція. Показникові рівняння, нерівності та їх системи

1. Показникова функція

Показникова функція y = {a^x},\;a > 0,\;a \ne 1

     Функцію виду y = {a^x},\;a > 0,\;a \ne 1 називають показниковою.

     Основні властивості

  1. Область визначення – множина всіх дійсних чисел R.
  2. Область значень – (0;+∞).
  3. Якщо х=0, то у=1.
  4. Функція не є ні парною, ні не парною.
  5. Якщо а>1, тоді функція y = {a^x} зростає; якщо 0<а<1, то функція спадає.
  6. При а>1 і х>1, {a^x} > 1; при х<0, {a^x} < 1. При 0<а<1 {a^x} < 1, якщо х>0; {a^x} > 1 при х<0.
  7. Графік функції y = {a^x}