Приклади розв'язування завдань

2. Приклад 2

     Завдання. Розв’яжіть рівняння {2^x} \cdot {5^x} = 0,1{({10^{x - 1}})^3}.

Розв’язання

{2^x} \cdot {5^x} = 0,1{({10^{x - 1}})^3};\;{10^x} = {10^{ - 1}} \cdot {10^{3x - 3}};\;{10^x} = {10^{3x - 4}};\;x = 3x - 4;\;x = 2.

     Відповідь: 2.