Приклади розв'язування завдань

5. Приклад 5

     Завдання. Розв’яжіть рівняння {49^x} - 8 \cdot {7^x} + 7 = 0.

Розв’язання

{49^x} - 8 \cdot {7^x} + 7 = 0;\;{({7^2})^x} - 8 \cdot {7^x} + 7 = 0;\;{({7^x})^2} - 8 \cdot {7^x} + 7 = 0.

Нехай {7^x} = t, тоді {t^2} - 8t + 7 = 0;\;{t_1} = 7;\;{t_2} = 1.

Отже, 1) {7^x} = 7;\;x = 1;

            2) {7^x} = 1;\;{7^x} = {7^0};\;x = 0.

Відповідь: 1; 0.