Приклади розв'язування завдань

9. Приклад 9

     Завдання. Розв’яжіть графічно нерівність {2^x} \le 3 - x.

Розв’язання

     Побудуємо графіки функцій y = {2^x} і y = 3 - x.

     Із рисунка видно, що  при х≤1. Отже, розв’язком нерівності  є проміжок (-∞;1].

Відповідь: (-∞;1].