Приклади розв'язування завдань

10. Приклад 10

     Завдання. Розв’яжіть нерівність {6^{{x^2} + 2x}} > {6^3}.

Розв’язання

     Показникова функція y = {6^t} зростає, тому дана нерівність рівносильна нерівності {x^2} + 2x > 3. Розв’язуємо нерівність {x^2} + 2x - 3 > 0 методом інтервалів.

     Маємо ( - \infty ; - 3) \cup (1; + \infty ).

Відповідь: ( - \infty ; - 3) \cup (1; + \infty ).