Початки теорії ймовірності

Класичне означення ймовірності. Статистичне означення ймовірності

 

1. Класичне означення ймовірності

Відношення числа m елементарних подій, які сприяють події А, до загальної кількості n подій простору називається ймовірністю випадкової події А і позначається Р(А), тобто

,

де m – число подій, які сприяють події А, n – число подій простору елементарних подій (0≤mn).

     Імовірність вірогідної події дорівнює 1, імовірність неможливої події дорівнює 0, а ймовірність Р(А) випадкової події А задовольняє умову 0<Р(А)<1.

     Наприклад. Імовірність того, що при киданні двох монет випаде два герби, дорівнює , бо простір елементарних подій такий: А1 – випали два герби; А2 – випали герб і число; А3 – випали число і герб; А4 – випали два числа, а шуканій події сприяє лише одна подія – А1.

2. Статистичне означення ймовірності

Нехай n – кількість усіх випробувань в окремій серії випробувань, а m – кількість тих випробувань, у яких відбулася подія А.

     Статистичною ймовірністю події А називається границя, до якої наближається відносна частота   події А при необмеженому збільшенні числа всіх випробувань, тобто