Початки теорії ймовірності

Основні поняття

     Подія – це явище, про яке можна сказати, що воно відбувається або не відбувається за певних умов. Події позначаються великими літерами латинського алфавіту: А, В, С,… Будь-яка подія відбувається внаслідок випробування (експерименту, досліду).

     Випробування – це умови, за яких відбувається (чи не відбувається) подія.

     Події розподіляються на випадкові, вірогідні та неможливі.

     Випадковою називається подія, яка може відбутися або не відбутися внаслідок певного випробування.

     Вірогідною називається подія, яка внаслідок даного випробування обов’язково відбудеться.

     Неможливою називається подія, яка внаслідок даного випробування не може відбутися. Неможлива подія позначається символом .

     Теорія ймовірностей – розділ математики, що вивчає закономірності випадкових подій.

     Попарно несумісні події – це події, кожні дві з яких не можуть відбутися одночасно.

     Рівноможливі події – події, кожна з яких не має ніяких переваг, щоб з’являтися частіше за іншу під час багаторазових випробувань, що проводяться за однакових умов.

     Повною групою подій називається множина таких подій, коли в результаті кожного випробування обов’язково має відбутися хоча б одна з них.

     Якщо події мають властивості: 1) утворювати повну групу подій; 2) бути несумісними; 3) бути рівно можливими, то такі події утворюють множину, яка називається простором елементарних подій.