Артикль / der Artikel

Артикль / Artikel

Відмінювання означеного і неозначеного артиклів

 

m

 

f

 

n

 

PI

N.

der

ein

die

eine

das

ein

die

G.

des

eines

der

einer

des

eines

der

D.

dem

einem

der

einer

dem

einem

den

A.

den

einen

die    

eine

das

ein

die

 Як артикль, відмінюються також слова, що замінюють його: вказівні займенники dieser «цей», jener «той»; присвійні займенники mein «мій», dein «твій» та інші; питальні займенники welcher? «який?», was für ein? «який? що за...?»; неозначені jeder «кожен», alle «всі», viele «багато», «деякі», mehrere «декілька» і заперечний займенник kein.        

 Вживання неозначеного артикля

Неозначений артикль уживається:

1) перед іменниками в однині, якщо предмет називається вперше, особливо після дієслів sein, haben, brauchen, виразу es gibt «є, існувати» і перехідних дієслів machen, lesen, übersetzen тощо:

 • Das ist ein Tisch. Ich habe einen Vater. Im Zimmer gibt es einen Schrank. Wir machen eine Aufgabe.

2) в конструкції das + sein + Prädikativ (іменна частина присудка):

 • Das ist eine Uhr. Das ist ein Tisch.

3) перед іменником, що вживається в порівнянні:

 • Er schwimmt wie ein Fisch. Sie singt wie ein Vogel.

4) перед назвами професій, національностей, якщо вони вживаються з означенням:

 • Er ist ein guter Lehrer. Er ist ein richtiger Engländer.

 

Вживання означеного артикля

Означений артикль уживається:

1) якщо мова йде про предмет, заздалегідь відомий чи який уже згадувався:

 • Die Sonne scheint hell. Der Freund hilft immer. Das ist ein Schrank. Der Schrank ist neu.

2) якщо іменник має означення, виражене:

a) іншим іменником у Genitiv:

 • Das ist die Tasche der Lehrerin.

b) порядковим числівником:

 • Am dritten Juni beginnen die Ferien.

c) прикметником у найвищому ступені порівняння:

 • Er ist der fleißigste Schüler in unserer Klasse.

3) якщо іменник позначає весь вид даних предметів у цілому:

 • Die Rose ist eine Blume.

4) якщо власні назви вживаються з прикметником:

der kleine Max, das schöne Charkiw.

 

Вживання нульового артикля

Артикль відсутній у таких випадках:

1) якщо перед іменником стоять займенники, що замінюють артикль:

 • Morgens arbeite ich in meinem Garten. Wessen Heft liegt hier?

2) якщо перед іменником стоїть кількісний числівник:

 • Er hat drei Kugelschreiber.

3) у множині, якщо в однині іменник стояв би з неозначеним артиклем:

 • Das sind Hefte. (Das ist ein Heft.)

4) перед іменниками  –  назвами міст і країн середнього роду, якщо перед ними не стоїть означення:

 • Wien ist die Hauptstadt Österreichs.

5) якщо іменник позначає речовину, за винятком випадків, коли мається на увазі певна кількість даної речовини в конкретній ситуації:

 • Wir trinken gern Tee. Der Tee schmeckt heute ausgezeichnet.

6) часто перед абстрактними іменниками, особливо в стійких словосполученнях:

 • Wir treiben gern Sport. Hast du Zeit? Sie hatte Geduld.

7) при звертанні:

 • Herr Müller! Frau Novak!

8) якщо перед іменником стоїть власна назва в Genitiv:

 • Iras Schwester wohnt in Deutschland.

9) якщо іменник – частина іменного присудка і позначає професію, рід занять, національність чи партійність:

 • Er ist Schüler. Sie ist Deutsche. Herr Meier ist Bürgermeister.

Але якщо такий іменник має при собі означення, виражене прикметником, то перед ним в однині вживається неозначений артикль:

 • Er ist ein geborener Lehrer.

10) артикль може бути відсутнім також у заголовку, у надписах та вивісках:

 • Der Roman «Krieg und Frieden» von Lew Tolstoi ist weltbekannt. Diktat. Buchhandlung.

Бережна В.В., Пантелєєва С. В. Довідник старшокласника та абітурієнта. Німецька мова. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 336 с.