Прислівник / das Adverb

1. Прислівник / das Adverb

Прислівник позначає локальні, часові, причинні і модальні обставини. Він визначає таким чином дієслова, прикметники, дієприкметники, іменники, інші прислівники і речення.

 • Überall liegt weißer Schnee.
 • Ich kann deinen Schlüssel nirgendwo finden.
 • Der Schrank steht links.
 • Er wohnt oben.
 • Draußen war es kalt und dunkel.

У словосполученнях hin і her з прийменниками her позна­чає дію в напрямку до того, хто говорить, hin вказує на дію у напрямку від того, хто говорить.

 • Er kommt herein. Er geht hinaus. (Той, хто говорить, знахо­диться в приміщенні.)
 • Er kommt heraus. Er geht hinein. (Той, хто говорить, знахо­диться не в приміщенні.)

Займенникові прислівники

Займенникові прислівники служать для заміщення прий­менниково-іменникових конструкцій, у яких іменник позначає неістоту. Вказівні займенникові прислівники утворюються із вказівного прислівника da і відповідного прийменника: dabei, dadurch, dafür, damit, danach, davon, davor, dazu. Якщо прий­менник починається з голосної, то між прислівником і приймен­ником з'являється буква-г-: daran, darauf, daraus, darin, darum, darunter, darüber. Заміщення відбувається таким чином:

 • Ich interessiere mich für Sport.  –  Ich interessiere mich dafür.
 • Ich erzähle dir über meine Reise.  –  Ich erzähle dir darüber.

Подібне заміщення не відбувається, якщо іменник із прий­менником позначає живу істоту; у такому разі іменник може бути замінено тільки особовим займенником у тому ж відмін­ку:

 • Wir sprechen heute über deinen Freund.  –  Wir sprechen über ihn.

Питальні займенникові прислівники утворюються з питаль­ного прислівника wo і прийменника: wobei, wodurch, wofür, womit, wonach, wovon, wozu. Якщо прийменник починається з голосної, то йому передує -r:

 • woran, worauf, woraus, worin, worum, worunter, worüber.

Питальні займенникові прислівники служать для заміщення іменника з прийменником у питальних реченнях:

 • Er erzählt uns über sein Studium.  –  Worüber erzählt er uns?

Іменники з прийменниками, що позначають істоти, заміню­ються на питальний займенник wer у відповідному відмінку з тим же прийменником:

 • Er erzählt uns über einen Freund.  –  Über wen erzählt er uns?

Вибір прийменника зумовлений, як правило, керуванням дієслова:

 • abhängen (von D), achten (auf A), anfangen (mit D), sich ärgern (über A), aufhören (mit D), beginnen (mit D), sich beklagen (bei D, über A), sich bemühen (um A), sich beschäftigen (mit D), jemanden bitten (um A), denken (an A), sich entschuldigen (bei D, für A), sich erinnern (an A), jemanden fragen (nach D), sich freuen (auf A, über A), sich gewöhnen (an A), es handelt sich (um A), hoffen (auf A), sich interessieren (für A), kämpfen (gegen A, für A, um A), lachen (über A), leiden (an D, unter D), sich sehnen (nach D), sorgen (für A), sprechen (über A, von D), teilnehmen (an D), sich vorbereiten (auf A), warten (auf A), sich wundern (über A), zweifeln (an D) та ін.

 

Бережна В.В., Пантелєєва С. В. Довідник старшокласника та абітурієнта. Німецька мова. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 336 с.