Транспорт

1. Транспорт

Транспорт – це одна з галузей господарства будь-якої країни, що забезпечує перевезення різних типів (пасажирів, вантажів, тощо). Поєднання різних видів транспорту, транспортних вузлів та магістралей утворюють транспортну систему країни.

На стан та розвиток транспортної системи країни впливає ряд чинників:

 • рівень розвитку економіки;
 • розмір і ступінь заселення території;
 • частка участі країни в світовому господарстві та міжнародному поділі праці.

В залежності від підходів до класифікації розрізняють декілька видів транспорту. Так, в залежності від середовища здійснення перевезень транспорт поділяють на наземний, водний та повітряний (Мал.1). 

Галузева структура транспорту

Мал.1. Галузева структура транспортного комплексу

Кожен з перелічених видів транспорту має свої характерні особливості (Табл. 1).

Таблиця 1

Особливості видів транспорту

Вид транспорту

Особливості

Залізничний

 •  незалежність від пори року та погодних умов;
 •  масовість перевезень.

Автомобільний

 • залежність від погодних умов та якості автомобільних шляхів;
 • значна собівартість перевезень.

Морський

 • найдешевший вид перевезень;
 •  потребує висококваліфікованого обслуговуючого персоналу.

Річковий

 •  порівняно дешевий вид транспорту;
 •  залежність від пори року.

Повітряний

 • найшвидший вид транспорту;
 • потребує висококваліфікованого обслуговуючого персоналу;
 • значна собівартість перевезень.

Трубопровідний

 • один з найдешевший видів транспортування;
 • можливість функціонування протягом всього року;
 •  мала кількість обслуговуючого персоналу.

 

Роль транспорту на сучасному етапі розвитку суспільства надзвичайно велика. Без транспорту був би неможливий процес виробництва, оскільки він потребує безперервного постачання сировини з подальшим вивозом готової продукції. Важливість транспорту полягає також і в тому, що він забезпечує взаємозв’язок між різними галузями економіки, підприємствами, країнами. 

Основні поняття теми:

Транспортна система – це сукупність усіх видів транспорту, об’єднаних між собою транспортними вузлами.

Вантажообіг – це перевезення певної кількості вантажу на певну відстань за певний період.

Пасажирообіг - це перевезення певної кількості пасажирів на певну відстань за певний період.

Обсяг перевезень – це маса перевезених вантажів (кількість пасажирів) за певний проміжок часу (рік, місяць, день).