Взаємодія суспільства і природи

1. Взаємодія суспільства і природи

В географії слід розрізняти поняття «природа» та «природне середовище». Під природою ми розуміємо увесь світ навколо нас. Ту частину природи, яка є об’єктом дослідження фізичної географії називають географічною оболонкою.

Під впливом господарської діяльності людини природа зазнала значних змін. Саме ту частину природи, яка взаємодіє з людським суспільством, називають географічним середовищем (рис. 1). Географічне середовище  це частина географічної оболонки, що була освоєна людиною та задіяна нею у процесах виробництва. На сьогоднішній день воно охоплює понад 60% площі суходолу.Взаємодія суспільства і природи

Рис. 1. Взаємодія суспільства і природи (підручник "Географія" Кобернік, Коваленко 10 клас)

В географії слід розрізняти також поняття «природоресурсний потенціал», під яким розуміють сукупність природних ресурсів певної території: світу, регіону, країни чи її частини. Природні ресурси розміщенні по території нашої планети дуже нерівномірно. Одні країни краще забезпечені природними ресурсами, інші – менше. Показник забезпеченості країни природними ресурсами залежить від їх запасів, обсягів та темпів їхнього використання. З метою визначення на скільки років вистачить тих чи інших природних ресурсів, в науковий обіг було введено поняття «ресурсозабезпеченість».  

Ресурсозабезпеченість

За допомогою наведеної формули розраховують кількість років, на яку вистачить певного виду ресурсу. Даний показник може також обчислюватись у розрахунку на душу населення.

Ресурсозабезпеченість тісно пов’язана з особливостями природокористування. Природокористуваннясистема заходів, спрямованих суспільством на вивчення, освоєння, охорону та перетворення географічного середовища, а також діяльність людини з експлуатації природно-ресурсного потенціалу з метою забезпечення своїх потреб.  Воно може бути раціональним та нераціональним.

Раціональне (розумне) природокористуванняце вид природокористування, при якому обсяги залучення природних багатств компенсуються заходами щодо їх відтворення та охорони.

Нераціональне природокористуванняце вид природокористування, при якому антропогенний вплив значно переважає над заходами відновлення та охорони природних ресурсів, що призводить до виникнення екологічної кризи.