36. Фенол. Етери

Етери

Визначення. Етерами називають органічні речовини, молекули яких складаються з двох вуглеводневих радикалів, сполучених атомом кисню. їх загальна формула RОR.

Класифікація. Етери бувають симетричними (однакові радикали) та змішаними (різні радикали).

Номенклатура. Вживається ще така загальна назва етерів – прості ефіри. Назва етеру складається з назв двох радикалів і слова етердиметиловий етер (ефір) СН3ОСН3, метил- феніловий етер:

Радикали етерів називають у алфавітному порядку.

Ізомерія. Для етерів характерна ізомерія вуглеводневих радикалів, а також міжкласова з спиртами.

Будова молекул. Чотири орбіталі зовнішнього енергетичного рівня атома кисню знаходяться в стані sp3-гібридизації, як у воді. Атом кисню зв’язаний з двома атомами вуглецю вуглеводневих радикалів простими ковалентними сигма-зв’язками. Кут між ними дорівнює 110°. Він трохи більший за тетраедричний завдяки взаємному відштовхуванню об’ємних вуглеводневих Радикалів. Полярність зв’язків СО менша ніж ОН у воді, тому молекули етерів не такі полярні, як води. Вони не утворюють міжмолекулярних водневих зв’язків. Нижчі етери, як і спирти, можуть утворювати їх з молекулами води

Ці явища обумовлюють фізичні властивості етерів.

Фізичні властивості. У етерів температури плавлення та кипіння майже такі, як у алканів з такою ж молекулярною масою; за розчинністю вони схожі на спирти. Нижчі етери – гази або рідини з невеликою густиною, дуже леткі. Під час роботи з ними слід дотримуватися правил безпеки.

Хімічні властивості. Етери реакційно малоактивні, не гідролізуються, легко займаються:

С2Н6О + 3О2 = 2СО2 + 2Н2О.

Одержання. Етери добувають дегідратацією спиртів (п. 23.1).

Використання. Ці речовини застосовують як розчинники, деякі - як антидетонатори.