Глоссарии


Тема Название Записи
Основні терміни і поняття курсу 0
Загальна хімія Основні поняття і закони хімії (теми 1 - 3) 0
Будова атома та Періодичний закон Будова атома. Періодичний закон (теми 4 - 5) 0
Хімічний зв'язок Хімічний зв’язок (тема 6) 0
Хімічні реакції. Кінетика та каталіз Хімічні реакції. Кінетика і каталіз (теми 7 - 8) 0
Окисно-відновні реакції. Основи електрохімії ОВР. Основи електрохімії (теми 9 - 10) 0
Розчини Розчини (тема 11) 0
Теорія електролітичної дисоціації Теорія електролітичної дисоціації (тема 12) 0
Основні класи неорганічних речовин Основні класи неорганічних речовин (тема 13) 0
Елементи VIIIB групи Хімія елементів (теми 14 - 24) 0