Основні терміни, поняття, імена


Основні терміни, поняття, імена

Всі категорії

Сторінка: (Назад)   1  ...  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  (Далі)
  Все

ТЕМА 38. КРИЗА РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (СЕРЕДИНА 60 – ПОЧАТОК 80-Х РР.)

Суб'єктивізм

- довільні, необґрунтовані рішення у суспільно-політичному житті, що ігнорують існуючі умови та закономірності.
Entry link: Суб'єктивізм

Тереля Йосип

- представник релігійного дисидентства; активний борець за легалізацію Української греко-католицької церкви; організатор Комітету захисту УГКЦ.
Entry link: Тереля Йосип

Урбанізація

- процес зосередження населення в містах, підвищення їх ролі в економічному, культурному житті суспільства.
Entry link: Урбанізація

Холодна війна

- стан міжнародних відносин, які характеризуються тривалим конфліктом, і, водночам - неможливістю вирішити його шляхом прямого воєнного конфлікту; так називалися відносини між США та СРСР після Другої світової війни.

Entry link: Холодна війна

Цензура

- контроль за змістом публікацій, видовищ, кінофільмів тощо спеціально створеними установами.

Entry link: Цензура

Щербицький Володимир

- комуністичний та державний діяч УРСР, у 1961-1963 і 1965-1972 pp. – голова Ради Міністрів УРСР, у 1972-1989 pp. – Перший секретар ЦК КПУ.
Entry link: Щербицький Володимир

ТЕМА 39. РОЗПАД СРСР І ВІДРОДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Альтернатива

- необхідність вибору між двома можливостями, що взаємно виключають одна одну.
Entry link: Альтернатива

Госпрозрахунок

- метод господарювання, що поєднує централізоване керівництво з певною економічною самостійністю підприємств.
Entry link: Госпрозрахунок

Декларація

- заява від імені парламенту, уряду, партії, урочисте проголошення її важливих положень чи принципів.
Entry link: Декларація

Кандиба Іван

- дисидент, правозахисник, співорганізатор Української робітничо-селянської спілки; член-засновник Української групи сприяння виконанню Гельсинських угод; голова об'єднання "Державна самостійність України". 
Entry link: Кандиба Іван


Сторінка: (Назад)   1  ...  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  (Далі)
  Все