Основні терміни, поняття, імена


Основні терміни, поняття, імена

Тема 20. Українські землі в другій половині XVIII ст. Культура

Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все

Березовський Максим

- український композитор та співак; студент Болонської музичної академії; автор опери "Демофонт".
Entry link: Березовський Максим

Генеральний суд

- вища судова інстанція в козацькій державі, де розглядались апеляційні справи, а також окремі безпосередні звернення.
Entry link: Генеральний суд

Гродський суд

- суд, де розглядалися кримінальні, а також цивільні справи.
Entry link: Гродський суд

Залізняк Максим

- один із керівників Коліївщини; підступно схоплений росіянами і засуджений на довічну каторгу.
Entry link: Залізняк Максим

Земський суд

- суд, де розглядалися справи, що не входили в коло повноважень гродського та підкоморського судів.
Entry link: Земський суд

Калнишевський Петро

- останній кошовий отаман Запорозької Січі; арештований російським урядом і засланий до Соловецького монастиря.
Entry link: Калнишевський Петро

Кодифікація

- систематизація та укладення в один збірник юридичних норм, що поєднують певні галузі права.
Entry link: Кодифікація

Наддніпрянщина

- територія, що охоплює простори по обидва боки українського Подніпров'я.
Entry link: Наддніпрянщина

Новгород-Сіверщина

- територія північної частини сучасної Чернігівської області та підросійської Стародубщини.
Entry link: Новгород-Сіверщина

Новоросія

- територія на півдні України (назва виникає з 1765 р. в офіційних документах Російської імперії), заселена біженцями зі слов'янських країн Балканського півострова.
Entry link: Новоросія


Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все