Основні терміни, поняття, імена


Основні терміни, поняття, імена

Тема 21. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Сторінка: (Назад)   1  2
  Все

Селяни-державні

- особи, праця яких  використовувалася здебільшого на мануфактурах.
Entry link: Селяни-державні

Селяни-кріпаки

- особи, особисто, соціально й економічно залежні від своїх поміщиків.
Entry link: Селяни-кріпаки

Селяни-місячники

- особи, які не мали наділів і перебували на утриманні поміщиків.
Entry link: Селяни-місячники

Селяни-монастирські

- особи, які обробляли угіддя релігійних інституцій, задля чого були прикріплені до монастирів чи церков.
Entry link: Селяни-монастирські

Селяни-оброчні

- селяни, які регулярно сплачували поміщикові грошовий податок і мали право на поселення в обраному місці.
Entry link: Селяни-оброчні


Сторінка: (Назад)   1  2
  Все