Основні терміни, поняття, імена


Основні терміни, поняття, імена

Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

І

Ієрархія

- підпорядкування нижчого рівня вищому.
Entry link: Ієрархія

Ідол

- зображення божества, що є об`єктом релігійного поклоніння.
Entry link: Ідол

Ізгої

- особи, які через різні обставини випали зі свого середовища.
Entry link: Ізгої

Ізгой

– особа, поставлена поза своєю соціальною групою.

Entry link: Ізгой

Інвестиція

- довгострокове вкладення капіталу в різногалузеві підприємства та установи з метою отримання прибутку.
Entry link: Інвестиція

Інтелігенція

- соціальний прошарок людей, професійно зайнятих розумовою працею, розвитком та поширенням культури у суспільстві.
Entry link: Інтелігенція

Інфляція

- офіційне зменшення золотого вмісту грошової одиниці або зниження курсу національної валюти щодо золота, срібла, іноземної валюти.
Entry link: Інфляція

Історичні джерела

– залишки минулого, які пов’язані з життям людини і містять для нас певну інформацію про життя давніх людей

Entry link: Історичні джерела

Істр

- Дунай.
Entry link: Істр