Основні терміни, поняття, імена


Основні терміни, поняття, імена

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  41  (Next)
  ALL

Є

Єпископ

- вища духовна особа, керівник церковно-адміністративної територіальної одиниці – єпархії.
Entry link: Єпископ

Єфремов Сергій

- публіцист, літературний критик, історик, один із лідерів Товариства українських поступовців: його творчий доробок – 3 тис. опублікованих літературно-критичних статей.
Entry link: Єфремов Сергій

І

Ієрархія

- підпорядкування нижчого рівня вищому.
Entry link: Ієрархія

Ідол

- зображення божества, що є об`єктом релігійного поклоніння.
Entry link: Ідол

Ізгої

- особи, які через різні обставини випали зі свого середовища.
Entry link: Ізгої

Ізгой

– особа, поставлена поза своєю соціальною групою.

Entry link: Ізгой

Інвестиція

- довгострокове вкладення капіталу в різногалузеві підприємства та установи з метою отримання прибутку.
Entry link: Інвестиція

Інтелігенція

- соціальний прошарок людей, професійно зайнятих розумовою працею, розвитком та поширенням культури у суспільстві.
Entry link: Інтелігенція

Інфляція

- офіційне зменшення золотого вмісту грошової одиниці або зниження курсу національної валюти щодо золота, срібла, іноземної валюти.
Entry link: Інфляція

Історичні джерела

– залишки минулого, які пов’язані з життям людини і містять для нас певну інформацію про життя давніх людей

Entry link: Історичні джерела


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  41  (Next)
  ALL